AG & OG Sistemleri

Neden TNC?

Güven Verir, Değer Katar...

AG & OG Sistemleri


Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Orta gerilim: Etkin değeri 1000 volt ile 35.000 volt arasında olan gerilimdir.

Amacımız basit köy şebekelerinden karmaşık şehir şebekelerine kadar ihtiyaçlara cevap verebilecek elektrik dağıtım sistemlerinin yeraltı kablolu ya da havai hatlı olarak projelendirilmesi, malzeme temini ve montajlarının yapılarak tesis haline getirilmesi.